DIRECTOR & STAFF

DR. R. KEAWE LOPES JR

Founder & Director, Ka Waihona A Ke Aloha

Director & Associate Professor, Kawaihuelani Center for Hawaiian Language

2540 Maile Way Spalding 253

Honolulu, HI 96822

rlopes@hawaii.edu

(808) 956-6677

Dr. R. Keawe Lopes Jr.

MARIA KAʻIULANI KANEHAILUA

Educational Specialist, Ka Waihona A Ke Aloha

    & Hawaiʻinuiākea School of Hawaiian Knowledge (2018-Present)

Graduate Assistant, Ka Waihona A Ke Aloha (2010-2017)

Student Assistant, Ka Waihona A Ke Aloha (2009-2010)

Volunteer, Ka Waihona A Ke Aloha (2008)

Maria Kaʻiulani Kanehailua

KAHIKINAOKALĀ DOMINGO

Graduate Assistant, Ka Waihona A Ke Aloha

    & Kawaihuelani Center for Hawaiian Language (2021-Present)

Single -IMG_1428.jpg

LEIKULUWAIMAKA MELEISEĀ

Graduate Assistant, Ka Waihona A Ke Aloha

    & Kawaihuelani Center for Hawaiian Language (2021-Present)

Single -Maka.jpg

PIʻIKEA LOPES

Graduate Assistant, Ka Waihona A Ke Aloha

    & Kawaihuelani Center for Hawaiian Language (2021-Present)

Single -Pii.jpg

TAISAMASAMA KAʻIMINAʻAUAO-ETEUATI

Student Assistant, Ka Waihona A Ke Aloha (2021 - 2022)

Single - Sama.jpg

KEKAIHĀLAʻI J. AVILEZ

Graduate Research Assistant, Ka Waihona A Ke Aloha (2014-2016)

Undergraduate Intern, Ka Waihona A Ke Aloha (2012)

Screen%20Shot%202020-04-03%20at%202.45_edited.jpg

ARNEL A'SA LOKELANI FERGERSTROM

Graduate Research Assistant, Ka Waihona A Ke Aloha (2011-2014)

Loke%20pic_edited.jpg

Jessica Bell

KaMan Chang

Kanoelani Chang

Kainehe Chun-Lum

Keao Kamalani

Kuanoni Kaniaupio-Crozier

Kaʻimilei Keamoai-Strickland

Kehau Makaila

Leikuluwaimaka Meleisea

Paige Okamura

Kellen Paik

Kahanuola Tabor

Pua Tialino-Basquez

Kaʻihilani Wong

The Tuahine Troupe

Click here to view list of members

STUDENT SUPPORT

The Tuahine Troupe