top of page

FALL 2021

Welina Mānoa Ua ʻIke ʻIa

na Dr. R. Keawe Lopes Jr.

Aloha Hawaiʻinuiākea

na Dr. R. Keawe Lopes Jr.

Eia Hawaiʻinuiākea Ē

na Dr. R. Keawe Lopes Jr.

Hoʻoheno Kēia No Beauty

na John K. Almeida

Rain Tuahine O Mānoa

na Julia Walanika

Mānoa

na Bina Mossman

Nani Mānoa

na Kimo Alama Keaulana

Ka Heke O Ka Pākīpika

na Taisamasama Kaʻiminaʻauao-Eteuati, Kaʻōnohi Lopes,

Devin & Dylan Nakahara

Ka ʻŌnohi O Nā Kai

na Kahikinaokalā Domingo, Grant Kono, Piʻikea Lopes, Leikuluwaimaka Meleiseā, Nohea Vaughan-Darval

Aloha Kānewai

na Dr. R. Keawe Lopes Jr.

Ke Aloha I Ka Puʻuwai

na J. K. Kamali, na Dr. R. Keawe Lopes & Dr. J. Leilani Basham ka leo hoʻopaʻa, na Zachary Lum ka leo hīmeni

Leo Ualo Kupuna

na ʻElia Akaka, Kamalei & Kaʻula Krug & Kyle Moriguchi

Keāiwaokulamanu

na Dr. R. Keawe Lopes Jr. & Zachary Lum

Hō Mai Kō Ihu

na ʻĀina Asing, Kekaihālaʻi Avilez, Pōhaikealoha Bell,

Frank Damas, Lokelani Fergerstrom, Kalani Isaac,

Kaʻiulani Kanehailua, Kahanuola Solatorio, Hoʻopono Wong

Ka Papahana Hoʻolaha Pāleo no

Keāiwaokulamanu: The Tuahine Troupe

He Leo Mahalo

*Posted in Summer 2022

bottom of page